Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Klient annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda enda isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, ettevõtte andmed, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Muud andmed

Kogume ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on näiteks wikikd.ee e-poe külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Andmete kasutamine ja muutmine

Isikuandmeid kasutatame päringute, tellimuste ja infovahetuse haldamiseks. Veebipoel wikikd.ee on õigus kasutada Kliendi  elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile. Kliendil on õigus muuta või kustutada enda andmed “Minu konto” lehel.  Isikustamata andmeid kasutame selleks, et kaardistada enim huvi pakkuvad tooted meie veebilehel.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Eurofoto OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Turvalisus

Wikikd.ee e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Wiki KD OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.

Privaatsuspoliitika kohta lisainfo küsimiseks saatke kiri aadressile info@wikikd.ee.